โรงงานผลิตอาหาร

โรงงานผลิตอาหาร post thumbnail image

โรงงานผลิตอาหาร GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึง หลักเกณฑ์กรรมวิธีที่ดีสำหรับในการผลิตของกิน เป็นมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเพื่อการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตประพฤติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการคุ้มครองแล้วก็ขจัดการเสี่ยงที่อาจจะเป็นผลให้ของกินเป็นอันตราย เป็นพิษ หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ซื้อ

GMPเป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติแล้วก็พิสูจน์แล้วจากกรุ๊ปนักวิชาการด้านอาหารทั้งโลกว่า สามารถทำให้ของกินเกิดความปลอดภัย แล้วก็เป็นที่เชื่อใจยอมรับจากผู้ซื้อ โดยอาศัยหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้นถ้าปฏิบัติตามทางที่ระบุได้ทั้งปวง ก็จะก่อให้ของกินมีคุณภาพมีความปลอดภัยและก็ตามมาตรฐาน โรงงานผลิตอาหาร

จำพวกของ GMP โรงงานผลิตอาหาร

GMP สุขลักษณะทั่วไป (General GMP) เป็นหลักหลักเกณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ปฏิบัติสำหรับอาหารทุกชนิด

GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP) เป็นกฎระเบียบที่เพิ่มอีกจาก GMP ทั่วๆไป เพื่อเน้นในเรื่องของความเสี่ยงกับความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์ของกินเฉพาะมากเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันนี้ทางสำนักงานภาควิชาบาปของกินและก็ยาของไทย ได้นำเอาหลักเกณฑ์ของ GMP มาบังคับใช้เป็นกฎหมาย โดยกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง แนวทางการผลิต วัสดุ ของใช้ในการผลิต รวมทั้งการเก็บรักษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นมา ซึ่งกฎระเบียบตามประกาศฯ (ฉบับที่ 193) พุทธศักราช 2543 เป็นหลักเกณฑ์ความถูกอนามัยทั่วๆไป ได้ปรับใช้มาจากหลักเกณฑ์ GMP สากลของ CodeX โดยนึกถึงความพร้อมของผู้สร้างในประเทศไทย ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องเงินลงทุน เวลากับวิชาความรู้ เพื่อผู้ผลิตทุกระดับ โดยยิ่งไปกว่านั้นขนาดเล็กกับขนาดกลาง ซึ่งมีจำนวนมากสามารถปรับแก้แล้วก็ประพฤติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ แต่ดังนี้กฎเกณฑ์ยังคงสอดคล้องตามวิถีทางของหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างชาติ โรงงานผลิตอาหาร

จำพวกของกินที่มีการบังคับให้ใช้ GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยกตัวอย่างเช่น อาหารเสริมสำหรับเด็กแบเบาะกับเด็กตัวเล็กๆ, อาหารเด็กแรกคลอดและก็อาหารสูตรสม่ำเสมอสำหรับเด็กอ่อนกับเด็กตัวเล็กๆ, น้ำแข็ง, นมโค, นมเปรี้ยว, เครื่องดื่มในภาชนะใส่ที่ปิดสนิท, สีผสมอาหาร, ชา, กาแฟ, ของกินสำหรับคนที่ปรารถนาควบคุมน้ำหนัก, ไข่เยี่ยวม้า และก็ข้าวเพิ่มวิตามิน เป็นต้น

ข้อกำหนดทั่วๆไป หรือ General GMP

ถูกหลักอนามัยของสถานที่ตั้งกับอาคารผลิต สถานที่ตั้งตัวอาคารกับบริเวณใกล้เคียง ควรต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้ของกินที่ผลิตมีการแปดเปื้อนได้ง่าย และก็ตึกผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการวางแบบรวมทั้งก่อสร้างที่ง่ายแก่การบำรุงภาวะรักษาความสะอาด แล้วก็สบายสำหรับในการดำเนินงาน จะต้องจัดให้มีพื้นที่เพียงพอ จะต้องแยกรอบๆผลิตอาหารออกเป็นสัดส่วน มีการระบายอากาศอย่างพอเพียง เพื่อลดอันตรายที่อาจเป็นเพราะความชุ่มชื้นหรือฝุ่นละอองจากการผลิต

  • วัสดุ เครื่องจักร แล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในลัษณะของการผลิต ต้องทำจากวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร ไม่เป็นพิษ ไม่ขึ้นสนิม มีความแข็งแรงคงทน ปริมาณอุปกรณ์ เครื่องจักรกับอุปกรณ์ควรจะมีอย่างพอเพียง และสมควรต่อการปฏิบัติงานในแต่ละชนิด การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดรวมทั้งฆ่าเชื้อแล้ว ควรจัดเก็บแยกเป็นสัดส่วน อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้มีโอกาสเกิดการปนเปื้อนจากฝุ่นละอองกับสิ่งสกปรกต่างๆ
  • การควบคุมขั้นตอนการผลิต การทำงานทุกขั้นตอนควรจะมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดี ทั้งวัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะใส่ การผลิต การเก็บรักษา การขนย้าย และขนส่งผลิตภัณฑ์ของกิน
  • การสุขาภิบาล เป็นเกณฑ์สำหรับสิ่งที่อำนวยความสะดวกสำหรับในการปฏิบัติงานทั้งหลายแหล่ อย่างเช่น น้ำใช้ อ่างล้างมือ ห้องน้ำ ห้องสุขา ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ทางระบายน้ำทิ้ง การคุ้มครองและก็กำจัดสัตว์กับแมลง
  • การบำรุงรักษา แล้วก็กระบวนการทำความสะอาด ช่วยทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคุ้มครองปกป้องการแปดเปื้อนของสารอันตรายสู่อาหาร โดยจำเป็นต้องทำความสะอาด ดูแลแล้วก็เก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับในการผลิตให้อยู่ในภาวะที่สะอาด ทั้งก่อนรวมทั้งข้างหลังการผลิต
  • เจ้าหน้าที่ ใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากการกระทำงานรวมทั้งตัวเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้ปฏิบัติการในบริเวณผลิตจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นวัณโรคในระยะอันตราย โรคผิวหนังที่น่าสะอิดสะเอียนหรือโรคเรื้อน

คุณประโยชน์ของ GMP

1. ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ปลอดภัยมีคุณภาพ

2. เป็นแนวทางการผลิต เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพปลอดภัย ตรงตามที่มาตรฐานระบุ แล้วก็สินค้ามีความสม่ำเสมอในทุกๆล็อตการผลิต

3. ช่วยลดจุดบกพร่องหรือความเบี่ยงเบนที่จะผลิตไม่ได้มาตรฐาน

4. คุ้มครองป้องกันไม่ให้มีจุดอ่อนที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพ แล้วก็ตัดปัญหามิให้เกิดขึ้นซ้ำซ้อน

5. มีผลต่อคุณภาพของกินในระยะยาว และก็ช่วยลดต้นทุนการผลิต

6. มีความสบาย และง่ายต่อการติดตามข้อมูล

7. มีการควบคุม และก็รักษามาตรฐานความสะอาด และถูกสุขลักษณะของโรงงาน

8. สร้างความสบายไม่เป็นอันตรายต่อพนักงานในขณะดำเนินงาน

9. ช่วยสร้างทัศนคติที่ดี และก็ถูกแก่พนักงาน

10. ความคล่องตัวสำหรับในการดูแล การจัดการ และการคาดคะเนงานในโรงงาน

HACCPเป็นอะไร?

HACCP มาจากคําในภาษาอังกฤษว่า Hazard Analysis Critical Control Point เป็นการจัดการด้านการควบคุมขั้นตอนการผลิต (Process Control) โดยย้ำการจัดการจุดที่ได้มีการพินิจพิจารณาแล้วว่าเป็นจุดที่สําคัญหรือวิกฤตในการควบคุมอันตรายไม่ให้ไปสู่ผู้บริโภค

GMP รวมทั้ง HACCP มีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นอย่างมาก กล่าวอีกนัยหนึ่ง สิ่งแวดล้อมการสร้างที่ดีย่อมทําให้การควบคุมขั้นตอนการในจุดวิกฤตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น GMP จึงเป็นการจัดแจงด้านสุขลักษณะที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการจัดทําระบบ HACCP

ก่อนที่จะพูดถึงข้อกําคราวดของ GMP และ HACCP ขอกล่าวถึงอันตรายในอาหารสักน้อย อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับของกินถ้าปฏิบัติต่อของกินไม่เหมาะสมหรือเปล่าถูกต้อง บางทีอาจจําแนกเป็น 3 ชนิด เป็น

1. อันตรายทางชีวภาพ

หมายความว่า การมีเชื้อจุลินทรีย์ที่ทําให้กำเนิดโรคอยู่ในอาหาร ดังเช่นว่า แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา ซึ่งปัจจัยการปนเปื้อนมักเกิดจากการใช้วัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพ เครื่องมือ ของใช้ที่ไม่สะอาด และก็การควบคุมการผลิตที่ไม่ดีพอ ทําให้มีการแปดเปื้อนระหว่างกระบวน การผลิตรวมทั้งการขนส่ง ตลอดจนการปฏิบัติงานของพนักงานไม่ถูกถูกหลักอนามัย

2. อันตรายทางเคมี

หมายคือ การมีสารเคมีที่มีอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์อยู่ในของกิน ยกตัวอย่างเช่น สารกำจัดศัตรูพืช นํ้ายาทําความสะอาด สารเคมีฆ่าเชื้อโรค นํ้ามันหล่อลื่น (น้ำมันจาระบี) และสารพิษที่เกิดขึ้น เช่น สารพิษแอลฟาท็อกซินจากเชื้อราในถั่วดิน หรือแม้แต่สารเคมีที่ใช้เพิ่มเติมในของกิน ซึ่งมีมากเกิน กว่าที่กฎหมายกําทีด สาเหตุของการปนเปื้อนมักมีสาเหตุจาก วัตถุดิบมีการปนเปื้อนของ สารกำจัดแมลงจากไร่หรือฟาร์ม การใช้หรือจัดเก็บวัตถุดิบ นํ้ายาทําความสะอาดและก็สารเคมี ผิดต้อง ทําให้เกิดการแปดเปื้อนในอาหาร

3. อันตรายทางด้านกายภาพ

เป็นการมีวัตถุแปลกปลอมที่มีอันตรายอยู่ในอาหาร เช่น เศษไม้ เศษแก้ว เศษโลหะ รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆสิ่งที่ทำให้เกิดการแปดเปื้อนมาจาก การแปดเปื้อนของเศษไม้ เศษแก้ว เศษโลหะ รวมทั้งเศษวัสดุ อื่นๆมาจากวัตถุดิบ เครื่องมือ หรือการแตกหักของภาชนะ/ หลอดไฟและตกลงสู่อาหาร

หลักการและก็คุณประโยชน์ที่ได้รับมาจาก HACCP

HACCP เป็นมาตรฐานการสร้างที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ลูกค้าบางทีอาจได้รับจากการบริโภคของกิน หลายคนบางทีอาจสงสัยว่า ระบบ HACCP ที่เอ่ยถึงนั้นเป็นยังไง มีความสำคัญต่อเมืองไทย ในฐานะประเทศผู้ผลิตของกินเลี้ยงราษฎรโลกยังไง คนใดกันบ้างที่มีหน้าที่เกี่ยวในเรื่องนี้ เมืองไทยได้จัดการในหัวข้อนี้ไปแล้วเพียงใด รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบนี้คืออะไร

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบ HACCP มีหลายประการที่สำคัญเช่น

1 ทำให้ภาคอุตสาหกรรมอาหาร สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อลูกค้า ในประสิทธิภาพความปลอดภัยของสินค้าที่สร้างขึ้นหรือขาย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ในระยะยาวเจริญ

เนื่องด้วยมีการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ควรใช้การกำหนดจุดควบคุมวิกฤตที่เหมาะสม จะก่อให้ผู้ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้มีการเรียนปัญหาและหาทางคุ้มครองป้องกันปรับปรุงแก้ไขไว้ล่วงหน้า เมื่อมีลัษณะทิศทางว่าจะเกิดปัญหาในการผลิตก็จะมีผลให้แก้ไขได้อย่างทันทีทันควัน ช่วยลดการสูญเสียของสินค้าทำให้สามารถทำงานของกิน แต่ละตำรับ แต่ละรุ่น ได้อย่างง่ายดายตามเป้าหมายที่ระบุ

นอกนั้นยังสามารถใช้ประกอบการเรียนรู้ความปลอดภัยของขั้นตอนการผลิตใหม่ๆที่จะปรับปรุงขึ้นและผู้ประกอบการจะสามารถปรับใช้ ระบบ HACCP นี้ กับทุกขั้นตอนของแนวทางการผลิตแล้วก็การประกอบอาหาร

2 ข้าราชการภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยของของกินจะได้รับประโยชน์ ถ้าผู้สร้างใช้ระบบเนื่องจากว่าบันทึกข้อมูลหลักฐานการผลิตในระบบ HACCP ที่ผู้ประกอบการบันทึกไว้ ระหว่างการผลิตอาหารแต่ละรุ่นจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือประกอบกิจการสำรวจที่ดี ช่วยทำให้งานควบคุมคุณภาพอาหารของเจ้าหน้าที่ภาครัฐสบายและมีคุณภาพดียิ่งขึ้นเนื่องจากแบบเดิมของการตรวจตราจะมีการทำแผนให้ข้าราชการผู้จะรับผิดชอบเข้าทำการตรวจตราสถานที่ผลิตของกินเป็นบางครั้ง แต่ละครั้งบางทีอาจใช้เวลาห่างกัน 1 ถึง 2 ปี และข้อมูลที่ได้จากการตรวจตราเป็นเพียงแต่ข้อมูลการผลิตในในช่วงเวลาที่เข้ากระทำการวิเคราะห์เท่านั้น

3 นำไปสู่ความเกี่ยวข้องแล้วก็ความร่วมแรงร่วมใจอันดีระหว่างผู้ประกอบกิจการผลิตของกินกับเจ้าหน้าที่ ผู้กำกับดูแลภาครัฐ เนื่องมาจากมีข้อเสนอให้มีการให้ความเห็นชอบด้วยกันสำหรับการทำแผนดำเนินการ ระบบ HACCP แล้วก็ผู้ผลิตจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสร้างไว้ให้ข้าราชการตรวจตราได้ตลอดระยะเวลา ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน

4 การรับรองระบบ HACCP โดยหน่วยงานที่สมควรนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าขายอาหารระหว่างชาติ คือ จะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการตรวจปลดปล่อยผลิตภัณฑ์เมื่อส่งถึงเมืองท่าที่หมาย เนื่องจากว่าผู้รับผิดชอบวิเคราะห์มีความเชื่อมั่น ในประสิทธิภาพความปลอดภัยของระบบการผลิตสินค้าเยอะขึ้น ยิ่งกว่านั้น สินค้าอาหารส่งออกที่ปลอดภัยเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ายังสามารถสร้างเศรษฐกิจและเกียรติศักดิ์แก่ประเทศ และก็ช่วยลดปัญหาสาธารณสุขระหว่างประเทศ อันเนื่องด้วยสินค้าอาหารนำเข้ารวมทั้งส่งออกได้อีกด้วย

5 ลูกค้าเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด เพราะว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยให้เลือกซื้อหามาบริโภคเพิ่มขึ้น

 

Back to Homepage

Related Post